Informačné systémy pre riadenie výroby

Obchod:
+421 911 451 475
+421 903 806 389
obchod@gtsystems2.sk

Hotline SAP:
+421 455 248 207

Hotline 
MONACO /SYSKLASS :
+421 455 248 215

Aktuality

Softvérové riešenia pre rýchle a správne manažérske rozhodnutia

  

Komplexný informačný systém
Cenovo dostupné riešenie
SAP® Business One s možnosťou jednoduchej implementácie pre riadenie malých a stredných firiem. Všetky firemné procesy sú plne integrované do systému a všetci užívatelia sa tak môžu rozhodovať na základe reálnych informácií. Podpora kľúčových rozhodnutí pomáha zvyšovať nielen ziskovosť, ale aj úroveň podnikania a poskytuje dôležitú konkurenčnú výhodu. 

Technická príprava výroby
Špecializované riešenia MONACO® (SYSKLASS®) sú zamerané pre kompletnú správu a manažment technickej dokumentácie. Ich vývojom a úpravou sa zaoberáme už 20 rokov a dobre poznáme potreby zákazníkov. Naše riešenia sú vyhľadávané aj vďaka zabudovaniu podporných nástrojov pre rýchlejšiu prácu s TPV dokumentáciou, integrovaniu s firemným informačným systémom a CAD systémami. 

Plánovanie a riadenie výroby
Softvérové riešenie
MONACO® (SYSKLASS®) v previazanosti s ľubovoľným  ERP systémom ( štandardne s SAP® Business One ) zabezpečuje  komplexné riešenie riadenia tak zákazkovej ako aj sériovej výroby v segmente stredných a veľkých firiem.

V prípade riadenia výrobného procesu pre malé a stredné firmy odporúčame softverové riešenie AddOn Production v previazanosti s komplexným informačným systémom SAP® Business One.

Hlavným zameraním našej spoločnosti je vývoj, predaj a implementácia uvedených informačných systémov. Predovšetkým pre segment výrobných firiem prinášame optimálne riešenia na mieru, ktoré sú overené u stoviek spokojných zákazníkov. Realizujeme školenia a metodické poradenstvo, spolupracujeme s univerzitami a poprednými svetovými dodávateľmi ERP a CAD systémov. Dbáme o zvyšovanie odborných vedomostí našich zamestnancov s ohľadom na súčasné trendy v oblasti informačných technológií.

Od roku 2010 máme zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9001:2008 pre oblasti „Vývoj, predaj a implementácia softvérových riešení".

GT Systems 2, s.r.o.

Tajovského 11
SK - 962 12 Detva

Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.
0.3465