close
promo-banner
Informačné systémy pre riadenie výroby

Obchod:
+421 911 451 475
+421 905 524 556
obchod@softip.sk

Hotline SAP:
+421 484 340 416


Hotline

MONACO /SYSKLASS :
+421 484 358 389

Recepcia Banská Bystrica :
+421 484 340 111

Anketa
Kde najčastejšie hľadáte informácie o novinkách k informačným systémom?
Internetové stránky so zameraním na IT
inq1inq2inq3 8489
Odborné časopisy
inq1inq2inq3 8004
Odborné konferencie, semináre
inq1inq2inq3 7899
Newsletter (Odber noviniek)
inq1inq2inq3 8014
Odporučenie známeho
inq1inq2inq3 7942
Výstava
inq1inq2inq3 7688
Celkom hlasovaní: 48036

Informácia o zlúčení spoločností

Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás informovať, že k 1. 1. 2018 došlo k zlúčeniu spoločností GT Systems 2, s.r.o. a SOFTIP, a. s., pričom GT Systems 2 zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou SOFTIP, a. s. Nástupnícka spoločnosť SOFTIP, a. s. (IČO 36 785 512) prevzala všetky práva a záväzky zlučovanej spoločnosti.

Softvérové riešenia pre rýchle a správne manažérske rozhodnutia

  

Komplexný informačný systém
Cenovo dostupné riešenie
SAP® Business One s možnosťou jednoduchej implementácie pre riadenie malých a stredných firiem. Všetky firemné procesy sú plne integrované do systému a všetci užívatelia sa tak môžu rozhodovať na základe reálnych informácií. Podpora kľúčových rozhodnutí pomáha zvyšovať nielen ziskovosť, ale aj úroveň podnikania a poskytuje dôležitú konkurenčnú výhodu. 

Technická príprava výroby
Špecializované riešenia MONACO® (SYSKLASS®) sú zamerané pre kompletnú správu a manažment technickej dokumentácie. Ich vývojom a úpravou sa zaoberáme už 20 rokov a dobre poznáme potreby zákazníkov. Naše riešenia sú vyhľadávané aj vďaka zabudovaniu podporných nástrojov pre rýchlejšiu prácu s TPV dokumentáciou, integrovaniu s firemným informačným systémom a CAD systémami. 

Plánovanie a riadenie výroby
Softvérové riešenie
MONACO® (SYSKLASS®) v previazanosti s ľubovoľným  ERP systémom ( štandardne s SAP® Business One ) zabezpečuje  komplexné riešenie riadenia tak zákazkovej ako aj sériovej výroby v segmente stredných a veľkých firiem.

V prípade riadenia výrobného procesu pre malé a stredné firmy odporúčame softverové riešenie AddOn Production v previazanosti s komplexným informačným systémom SAP® Business One.

Hlavným zameraním našej spoločnosti je vývoj, predaj a implementácia uvedených informačných systémov. Predovšetkým pre segment výrobných firiem prinášame optimálne riešenia na mieru, ktoré sú overené u stoviek spokojných zákazníkov. Realizujeme školenia a metodické poradenstvo, spolupracujeme s univerzitami a poprednými svetovými dodávateľmi ERP a CAD systémov. Dbáme o zvyšovanie odborných vedomostí našich zamestnancov s ohľadom na súčasné trendy v oblasti informačných technológií.

Od roku 2010 máme zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9001:2008 pre oblasti „Vývoj, predaj a implementácia softvérových riešení".

Aktuality
GT Systems 2, s.r.o.

Tajovského 11
SK - 962 12 Detva

Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.
0.7207