Financovanie informačného systémuSoftvér na riadenie podniku je významnou investíciou do rozvoja a zefektívnenia vašej činnosti. Pri nedostatku vlastných finančných prostriedkov máte možnosť využiť financovanie celého systému prostredníctvom SAP od spoločnosti SG Equipment. Prostredníctvom tohto finančného programu môžete prefinancovať nákup SAP licencií, implementáciu software, prvý rok podpory a hardware.

Flexibilita v čase a rozsahu financovaniaOptimálnou dobou financovania sú 3-4 roky, pričom v odôvodnených prípadoch je možné dobu financovania skrátiť na 1 rok, alebo predĺžiť až na 7 rokov. Objem financovania by sa mal pohybovať od 30 000 EUR vyššie, v určitých prípadoch je možné rokovať aj o nižšej sume financovania. Horný limit financovania nie je stanovený a závisí od bonity klienta.

Štruktúra financovaniaSAP Financing má okrem uvedených pravidiel danú aj vnútornú štruktúru financovania. Možné je prefinancovať plnú hodnotu licencií, no ostatné súčasti sú limitované pomerom k cene týchto licencií tak, ako je uvedené nižšie:
  • SAP licencie 100 % ich ceny
  • Podpora (1. rok) maximálne 25 % z ceny licencií
  • Náklady na externú implementáciu, maximálne 300 % z ceny licencií
  • Náklady na internú implementáciu, maximálne 150 % z ceny licencií
  • Náklady na obstaranie hardware od 35%