Podľa spôsobu implementácie AddOn Production existujú 3 možnosti nasadenia vo Vašej firme :

1. Riadenie výroby

Riešenie je určené pre malé firmy, ktoré chcú naďalej používať ich doterajší ekonomicko-účtovný systém, ktorý rieši fakturáciu, účtovníctvo a sklady. Výrobu nesledujú, prípadne ju evidujú v papierovej forme alebo napr. v Exceli.

Výhodou je, že implementácia AddOn Production nezasahuje do zabehnutého systému používania ekonomicko-účtovného systému a separátne vyrieši problém so sledovaním výroby.

evidencia vyroby

 

2. Riadenie výroby s prepojením na sklady

Riešenie je taktiež určené pre malé firmy, ktoré chcú naďalej používať svoj existujúci ekonomicko-účtovný systém, ktorý rieši fakturáciu a účtovníctvo.
Rozdiel oproti predchádzajúcemu riešeniu je v tom, že sa používajú moduly Riadenie skladu a Plánovanie potrieb materiálu zo systému SAP® Business One. V AddOn Production je v tomto prípade sprístupnená možnosť evidovať výdaj materiálu zo skladu do výroby a prijímať hotové výrobky na sklad. Veľkou výhodou je možnosť využívať modul Plánovanie potrieb materiálu, ktorý automatizovane na základe stavu materiálu na skladoch a požiadaviek na výrobu vypočíta potrebné množstvá materiálu, ktoré treba zaobstarať.

riadenie vyroby

 

3. Evidencia výroby v rámci ERP systému

Riešenie je určené pre malé firmy, ktoré uvažujú o komplexnom informačnom systéme a všetky činnosti chcú mať vyriešené v rámci jedného systému.

V tomto prípade je riešenie postavené na implementácii systému SAP® Business One a AddOn Production. Pokrýva komplexne všetky procesy malej firmy. AddOn Production poskytuje plnú funkčnosť a okrem skladov a plánovania potrieb materiálu je prepojený aj na modul Predaj, čím poskytuje komplexný prehľad o zabezpečení jednotlivých objednávok výrobou.

ERP