Vízia

Udržať líderskú pozíciu v oblasti systémov pre podporu TPV a súčasne udržať a neustále rozširovať pozíciu dosiahnutú v oblasti komplexných informačných systémov založených na riešeniach SAP v segmente malých a stredných podnikov.
 

Misia

Kvalita softvérových riešení a poskytovaných služieb overená časom.

Politika kvality


Vedenie spoločnosti si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných produktov a realizovaných služieb a v zmysle normy ISO 9001:2008 stanovuje politiku kvality.
Politika kvality predstavuje systematickú starostlivosť o kvalitu produktov, ako aj kvalitu všetkých ostatných činností s hlavným cieľom uspokojovať požiadavky a potreby našich zákazníkov.

Pre naplnenie vízie sú stanovené nasledovné zásady politiky kvality:
 • Zvyšujúce sa nároky zákazníkov monitorujeme, vnímame a zohľadňujeme ich pri rozvoji našich produktov
 • Vo svojom produktovom portfóliu udržiavame a zákazníkom ponúkame len produkty, ktoré funkčne a technologicky spĺňajú vysoké kvalitatívne parametre a poskytnú zákazníkovi vysokú pridanú hodnotu pri jeho podnikateľských aktivitách.
 • Robíme to, čo hovoríme, hovoríme to, čo mienime, vždy dodržujeme svoje záväzky.
 • Neustále pracujeme na možných prepojeniach a spolupráci najmä s najväčšími svetovými systémami, využívame a obsadzujeme priestor, ktorý neriešia.
 • Snažíme sa poznať individuálne potreby každého zákazníka a tie osobným prístupom riešiť. Na poznaní potrieb zákazníka a riešení jeho požiadaviek sa zúčastňujú všetci zamestnanci spoločnosti v rozsahu svojho pracovného zaradenia.
 • Pre kvalitnejšie poskytovanie služieb zákazníkovi neustále plánovane zvyšujeme kvalifikáciu zamestnancov s prepojením na nové trendy v informačných technológiách.
 • Poskytujeme zákazníkovi trvalú technickú podporu pre dodávané softvérové riešenia.
 • Neustále monitorujeme spokojnosť zákazníkov s poskytovaním našich služieb a prijímame adekvátne opatrenia na zvyšovanie spokojnosti zákazníka.
 • Udržiavame strategické partnerstvá s firmami Microsoft a SAP.
 • Poskytujeme kvalitné odborné zázemie pre partnerské firmy, ktoré predávajú naše riešenia alebo vyvíjajú vlastné riešenia založené na našich produktoch
 • Pracujeme len s autorizovanými hardvérovými a softvérovými produktmi
 • Neustálym monitorovaním firemných procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšujeme SMK.