Účelom spoločnosti GT Systems 2, s.r.o. je nájsť pre zákazníka najvhodnejšie riešenie pre efektívne riadenie jeho firemných činností s podporou softvérových aplikácií. Prostredníctvom nich pomáhame realizovať správne manažérske rozhodnutia, skvalitňovať tvorbu technickej dokumentácie a cenových ponúk, udržiavať a rozvíjať dobré vzťahy so zákazníkmi, vyhodnocovať vynaložené náklady, riadiť výrobný proces.

Spoločnosť GT Systems 2, s.r.o. pôsobí na trhu informačných technológii už od roku 1993 (v rokoch 1990-1993 pod iným názvom). Výsledkom sústredeného úsilia o kvalitu dodaných produktov, služieb a špičkové poradenstvo je viac ako 250 spokojných zákazníkov na Slovensku, v Čechách a v Poľsku. Zameriavame sa predovšetkým na segment výrobných firiem, kde máme rozsiahle skúsenosti a dokážeme pripraviť optimálne softvérové riešenie podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Hlavné aktivity spoločnosti:

 • Vývoj aplikácií a rozširovanie funkcionality podľa vašich požiadaviek
 • Predaj produktov SAP® Business One, MONACO®, SYSKLASS® a produktov firmy Microsoft®
 • Realizácia riešení u zákazníka - analýza a implementácia. Pozrite si naše referencie .
 • Školenia a metodické poradenstvo. Viac o našich službách .
 • Partnerstvá s poprednými dodávateľmi ERP a CAD systémov. Naši partneri.
 • Spolupráca s odbornými vysokými a strednými školami

 Výsledkom implementácie uvedených riešení je:

 • Zvýšenie efektívnosti procesu riadenia firmy po jednotlivých oddeleniach i ako celku
 • Sprehľadnenie nákladov a štruktúry nákladov
 • Vyššia kvalita, kontrola a produktivita podnikových činností
 • Rýchle a správne rozhodovanie manažmentu na základe vždy aktuálnych údajov
 • Eliminácia viacnásobného zadávania údajov a tým aj možných chýb