Voľba, implementácia a neskoršia prevádzka informačného systému vyžadujú kvalifikované poradenstvo, aby vložené investície boli bezpečné z dlhodobého hľadiska. Tím skúsených špecialistov vám poskytne spoľahlivú podporu počas celého obdobia využívania riešení.

  • Analýza aktuálneho stavu firemných procesov a návrh ich optimalizácie s využitím informačného systému
  • Návrh, tvorba metodík a postupov zohľadňujúcich špecifiká jednotlivých zákazníkov súvisiacich s používaním informačného systému (IS)
  • Implementácia navrhovaných riešení v podmienkach koncového zákazníka
  • Konzultácie a poradenstvo v oblasti implementácie IS
  • Návrh najvhodnejšieho postupu implementácie našich riešení z funkčného, kapacitného, finančného a časového hľadiska
  • Priama podpora riešenia vznikajúcich situácií pri implementácii a využívaní IS (Hotline, HelpDesk)
  • Možnosť prispôsobenia softvérového riešenia špecifickým požiadavkám zákazníka
  • Školenia a konzultácie