Názov školy

Implementované produkty

STU Bratislava - Strojnícka fakulta STU Bratislava

SYSKLASS®

TU Košice - Strojnícka fakulta - Katedra technológií a materiálov TU Košice

SYSKLASS®

TU Zvolen - Fakulta enviromentálnej a výrobnej techniky - Katedra výrobných technológií a materiálov TU Zvolen

SYSKLASS®

ŽU Žilina - Strojnícka fakulta - Katedra obrábania a automatizácie ZU Zilina

SYSKLASS®

ŽU Žilina - Strojnícka fakulta - Katedra priemyselného inžinierstva ZU ZILINA

SYSKLASS®

FVT TU Košice so sídlom v Prešove FVT TU

SYSKLASS®

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Technická fakulta - Katedra kvality a strojárskych technológiíPolnohospodarska univerzita Nitra

SYSKLASS®

Združená stredná škola technická Zvolen SOS Zvolen

SYSKLASS®

ČVUT Praha Fakulta strojní CVUT Praha

SYSKLASS®

SPŠ Strojnická a VOŠ technická Brno SPS VOS Brno

SYSKLASS®

TU Liberec Fakulta strojní TU Liberec

SYSKLASS®

Střední průmyslová škola E. Beneše Břeclav SPS Breclav

SYSKLASS®

Univerzita J.E. Purkyně - Ústí nad Labem - katedra technické výchovy Univerzita Purkyne

SYSKLASS®

Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava Vysoka skola banska Ostrava

SYSKLASS®

Politechnika Łodzka, Filia w Bielsku Białej

SYSKLASS®

Politechnika Gdańska, wydział mechaniczny Politechnika Łodzka

SYSKLASS®

Politechnika Śląska Gliwice, wydział mechaniczny Politechnika Śląska

SYSKLASS®

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej Politechnika Poznańska

SYSKLASS®