Cenovo dostupné riešenie SAP® Business One s možnosťou jednoduchej implementácie pre riadenie malých a stredných firiem a integráciu firemných procesov. Všetky firemné procesy sú plne integrované do systému a všetci užívatelia sa tak môžu rozhodovať na základe reálnych informácií. Podpora kľúčových rozhodnutí pomáha zvyšovať nielen ziskovosť, ale aj úroveň podnikania a poskytuje dôležitú konkurenčnú výhodu. 

Špecializované riešenia SYSKLASS® a MONACO® sú zamerané pre kompletnú správu a manažment technickej dokumentácie. Ich vývojom a úpravou sa zaoberáme už 20 rokov a dobre poznáme potreby zákazníkov. Naše riešenia sú vyhľadávané aj vďaka zabudovaniu podporných nástrojov pre rýchlejšiu prácu s TPV dokumentáciou, integrovaniu s firemným informačným systémom a CAD systémami. 

Softvérové riešenie SYSKLASS® a AddOn Production v previazanosti s komplexným informačným systémom zabezpečujú riadenie výrobného procesu firmy, od jednoduchej evidencie výroby pre malé firmy, až po komplexné riešenie riadenia zákazkovej i sériovej výroby v segmente stredných firiem.

Hlavným zameraním našej spoločnosti je vývoj, predaj a implementácia uvedených informačných systémov. Predovšetkým pre segment výrobných firiem prinášame optimálne riešenia na mieru, ktoré sú overené u stoviek spokojných zákazníkov. Realizujeme školenia a metodické poradenstvo, spolupracujeme s univerzitami a poprednými svetovými dodávateľmi ERP a CAD systémov. Dbáme o zvyšovanie odborných vedomostí našich zamestnancov s ohľadom na súčasné trendy v oblasti informačných technológií.

Od roku 2010 máme zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9001:2008 pre oblasti „Vývoj, predaj a implementácia softvérových riešení".