SYSKLASS® je výkonný technický informačný systém určený pre komplexné riešenie všetkých činností technickej prípravy výroby, plánovania a riadenia výroby. Je vybavený mnohými špecializovanými nástrojmi, ktoré zefektívňujú a skvalitňujú prácu technikov, zvyšujú kvalitu vytváranej dokumentácie a poskytujú presné informácie pre správne manažérske rozhodnutia.

SYSKLASS® svojou funkčnosťou poskytuje optimálne riešenie pre nasledovné oblasti:

 • Konštrukcia

  - konštrukčná dokumentácia s možnosťou práce s variantnými dátami, s prepojením na CAD systém a s možnosťou tvorby elektronického archívu výkresovej dokumentácie
 • Technológia

  - kompletná technologická dokumentácia s obrázkovými operáciami a návodkami pre tepelné spracovanie, povrchové úpravy, meracie protokoly
 • Normovanie

  - automatizovaná tvorba výkonových noriem a materiálovej normy
 • Riadenie zmien

  - komplexný workflow pre riadenie práce s dokumentáciou a prácu s verziami dokumentácie
 • Cenové ponuky

  - tvorba cenových ponúk, kalkulácie cien výrobkov
 • Expertné dáta

  - databáza súčiastkovej základne firmy a štandardných noriem prehľadne usporiadaná v grafickom klasifikačnom systéme s možnosťou rýchleho vyhľadávania na základe tvarovej podobnosti a užívateľom definovaných vlastností
 • Výroba

  - plánovanie výroby, riadenie výroby, nezhodné výrobky, zber dát z výroby s využitím čiarových kódov

SYSKLASS® je určený pre stredne veľké a veľké firmy, kde podľa spôsobu implementácie zabezpečuje:

 • Technickú prípravu výroby

  - SYSKLASS® je implementovaný ako samostatný nástroj na zabezpečenie všetkých potrebných činností v rámci technickej prípravy výroby. V tomto prípade je vždy vyriešená komunikácia medzi SYSKLASS®-om a firemným informačným systémom.
  Viac informácií o riešení Technická príprava výroby
 • Plánovanie a riadenie výroby

  - SYSKLASS® zabezpečuje činnosti od vytvorenia technickej dokumentácie, cez plánovanie, riadenie a odvádzanie výroby. Systém je optimálne prepojiť s modulmi nákup, sklad, predajné zákazky, účtovníctvo vo firemnom informačnom systéme. Viac informácií o riešení v časti  Riadenie výroby

SYSKLASS® je využívaný na niektorých stredných a vysokých technických školách ako nástroj podporujúci výučbu vybraných technických predmetov.
SYSKLASS® je k dispozícii v 5 jazykových mutáciách - v slovenskom, českom, poľskom, anglickom a nemeckom jazyku.