SAP® Business One je softvérové riešenie od najväčšieho dodávateľa softvérových riešení na svete - spoločnosti SAP. Cenová prístupnosť a jednoduchá implementácia dokonale vyhovuje špecifickým požiadavkám malých a stredných podnikov.

Rozhodnutia na základe reálnych informácií
Finančné, obchodné, logistické, výrobné, servisné procesy sú plne integrované do systému a manažéri tak rozhodujú na základe reálnych informácií. Podpora kľúčových rozhodnutí pomáha zvyšovať nielen ziskovosť, ale aj úroveň podnikania a schopnosť konkurencie.

Základné vlastnosti systému

 • Informácie v obchodných dokumentoch sa do systému zadávajú len raz, využíva sa funkcia ich kopírovania do nadradených dokumentov, napr. z ponuky do zákazky.
 • Informácie sú medzi jednotlivými modulmi previazané (napr. z karty obchodného partnera je cez tzv. interaktívne šípky prístup k jeho faktúram, dodacím listom, riešeným obchodným príležitostiam, ponukám, aktivitám,...)
 • V systéme prebieha pri zadaní napr. dodacieho listu, príjemky, faktúry automatické účtovanie podľa vopred nastavených účtovných predpisov, preto sú v systéme vždy aktuálne informácie bez potreby manuálne účtovať doklady.
 • Všetky informácie zadané do systému sú on-line spracované.
 • Informácia o každom zápise je v systéme (v databáze) evidovaná – ktorý prihlásený užívateľ, čo a kedy urobil v systéme.
 • Vzhľad systému, okien, formulárov, popisy polí, výstupných tlačív, prehľadov si každý užívateľ môže nastaviť podľa svojich potrieb. Prístup do systému je možný len prostredníctvom zadania prideleného mena a hesla každého užívateľa, ktorému sa nastavujú individuálne prístupové práva.
 • Systém obsahuje nástroj na nastavenie pravidiel filtrovania dát (polia, pravidlo filtrovania, hodnoty od-do), prostredníctvom SQL Selectov sa dajú vyhľadávať informácie nad všetkými tabuľkami v systéme. Prehľady sa následne môžu exportovať do MS Excel alebo sa dajú použiť pre aktívnu prácu s dashboardami pri zakúpení aplikácie SAP Business Objects.
 • V systéme je možné nastaviť schvaľovací proces dokumentov, zadávať úlohy ostatným užívateľom, prostredníctvo výstrah nastaviť pripomínanie jednotlivých informácií (napr. pokles skladových zásob pod min. hranicu, dnes plánované účtovné transakcie,...).
 • Systém podporuje okrem štandardných jazykov (slovenský, anglický) vytvárať tlačové výstupy, používať cudzojazyčné názvy skladových položiek, informácie o partneroch, nastaviť si zobrazenie celého systému vo viac ako 20 jazykoch.
 • Pomocou dvojúrovňovej architektúry klient-server na základe Win32/Win64 garantuje SAP® Business One spoľahlivý výkon a maximálne efektívne využíva existujúcu sieť. Obsahuje protokoly pre zabezpečenie, zálohovanie a sieťový prístup.

Dostupnosť systému, mobilná aplikácia, integrácia s MS Office a inými aplikáciami

 • Prostredníctvom vzdialeného prístupu a internetového pripojenia je schopný užívateľ sa pripájať a pracovať so systémom nielen v internom prostredí firmy, ale aj z externých pobočiek a miest (výhodné pre obchodných zástupcov, manažérov).
 • Mobilná aplikácia pre SAP Business One umožňuje prístup k vybraným dátam cez iPhone, iPod touch, iPad, mobilné zariadenia s Androidom
 • Dokumenty, výkazy, prehľady je možné exportovať do MS Word, MS Excel, MS Outlook, uložiť v pdf formáte.
 • Aplikácia MS Outlook Integration umožňuje medzi aplikáciami SAP® Business One a Microsoft Outlook tvorbu, synchronizáciu a zdieľanie údajov (napr. aktivity, kalendár, e-maily, informácie o obchodných partneroch, založiť nových obchodných partnerov a kontakty, ponuky,...) tak, aby užívatelia boli priebežne informovaní o obchodnom partnerovi (napr. zobrazenie ponúk, obchodných príležitostí, zrealizované dodávky, zákazky, faktúry, vrátené dodávky, detailný prehľad o stave účtu partnera, štruktúra a objem dodaných produktov
 • Systém podporuje elektronický styk s bankami, integráciu a migráciu dát cez integračné nástroje do systému SAP® ERP (v minulosti známy pod názvom SAP® R/3, mySAP ERP), SAP All-in-One, prípadne prepojenia s inými systémami.