Naša spoločnosť už 20 rokov prináša pre skvalitnenie práce technického úseku softvérové riešenie pre technickú prípravu výroby SYSKLASS® a od roku 2010 i jeho nástupcu MONACO®. Súčasťou softvérových riešení je množstvo špecializovaných funkcií, ktoré proces tvorby dokumentácie skrátia, zefektívnia a posunú na vyššiu úroveň.

SYSKLASS®

- systém je úspešne implementovaný od roku 1990 u viac ako 250 zákazníkov.
Viac o moduloch SYSKLASS®

MONACO®

- nástupca riešenia SYSKLASS® vyvinutý na najnovších web technológiách, do ktorého boli aplikované najdôležitejšie poznatky a skúsenosti z implementácie systému SYSKLASS®. Viac o moduloch MONACO®

Riešenie pre technickú prípravu výroby zabezpečuje hlavne:

 • jednoduchší, menej náročný a rýchlejší proces tvorby technickej dokumentácie
 • kompletnú správu technickej dokumentácie
 • zrýchlenie procesu tvorby ponuky, čo umožní pružnejšie reagovať na požiadavky zákazníkov
 • presnejšie stanovenie ceny nákladov i času pre výrobu aj zatiaľ nevyrábaných položiek
 • úspory vznikajúce z opakovaného použitia existujúcej TPV dokumentácie a overenej technológie pri tvorbe nových vyrábaných položiek
 • vyhľadávanie položiek s kompletnou TPV dokumentáciou, súčiastok (špeciálne náradie, ...) na základe grafickej podobnosti a preddefinovaných kritérií
 • importovanie kusovníkov z CAD systémov
 • pohľad a zobrazenie zmien v TPV dokumentácií v časových rezoch (podľa dátumu)
 • zúženie sortimentu nakupovaných položiek,...

Komunikácia s CAD systémom a informačným systémom

Softvérové riešenia MONACO®/SYSKLASS® majú pripravené komunikačné rozhranie, na základe ktorého je vyriešený prenos dát s nasledovnými vybranými systémami:

 • Firemné informačné systémy

  - toto rozhranie je v súčasnosti vyvinuté pre viaceré známe informačné systémy, ako sú napr. MFG/PRO, AXAPTA, NAVISION, BAAN, SAP, HELIOS, MAX, IFS, SOFTIP PACKET, ...
 • CAD systémy

  - v súčasnosti je pripravené rozhranie so SolidWorks, AutoCAD, Autodesk Inventor, PRO/Engineer, I-deas, ...

Schéma nasadenia riešenia pre technickú prípravu výroby v prostredí existujúceho informačného systému

tpv