Pre zabezpečenie riadenia firemných procesov malých a stredných firiem ponúkame riešenie, ktoré je od samého začiatku navrhnuté s cieľom splniť práve ich špecifické požiadavky.

Výhodná cena a jednoduchá implementácia

Komplexný informačný systém SAP® Business One je plne integrované, cenovo prístupné riešenie s jednoduchou implementáciou, ktoré dokonale vyhovuje požiadavkám kladeným na moderný informačný systém.
SAP® Business One je globálne overené riešenie. Referencie spokojných zákazníkov z celého sveta sú zárukou úspešnej implementácie aj vo vašej firme. Viac o moduloch SAP® Business One

Riešenie pre nevýrobné firmy a organizáciePre tieto firmy implementujeme štandardný systém SAP® Business One. Poskytuje výkonné riešenie riadenia procesov účtovníctva, výkazníctva, logistiky a riadenia vzťahov so zákazníkmi. Pomocou nástrojov umožňujúcich integráciu finančného a predajného riadenia poskytuje priestor pre rýchle rozhodovanie, ako aj on-line prístup ku všetkým potrebným informáciám. SAP® Business One moduly

Riešenie pre výrobné firmyPre výrobné firmy ponúkame SAP® Business One pre pokrytie ekonomicko-logistických procesov v súčinnosti s výrobnými modulmi, ktoré naša spoločnosť vyvinula pre riadenie kompletného výrobného procesu firmy.

Pre malé výrobné firmy -

je k dispozícii jednoduché riešenie výroby, vytvorené priamo vývojovými nástrojmi SAP. Toto riešenie je súčasťou SAP® Business One a je plne integrované so všetkými modulmi tohto systému. Jednoduché riešenie výborne pokrýva potreby riadenia výroby v malých firmách. Riešenie Výroba pre malé firmy

Pre stredné výrobné firmy -ponúkame výrobný modul, ktorý rieši problematiku výroby komplexne. Toto riešenie on-line komunikuje s predajným a logistickým modulom SAP® Business One. Riešenie Výroba pre stredné firmy