“Náš nový informačný systém ako keby slepému človeku vrátil zrak. Zrazu máme prehľad o našich nákupoch, ziskovosti, predaných zákazkách a jednotlivých komponentoch, platobnej disciplíne zákazníkov a skutočných výrobných nákladoch.”
Ing. Peter Prochádzka, obchodný riaditeľ, PIPECO SLOVAKIA 

Spoločnosť PIPECO SLOVAKIA, s. r. o., je slovenským výrobcom kompletného konštrukčného systému predizolovaných potrubí, tvaroviek, kotvení, kompenzátorov, uzatváracích armatúr a iných komponentov potrebných na projektovanie a budovanie tepelných sietí. Realizačná náročnosť predizolovaných systémov si vyžaduje priamu komunikáciu s koncovým zákazníkom vo všetkých fázach obchodného vzťahu s úzkou previazanosťou na informácie z výroby. V oblasti poskytovania relevantných informácií zákazníkom však firma pociťovala značné nedostatky. Prípadová štúdia na stiahnutie TU.