“Výrazne sa nám podarilo zrýchliť evidenciu obchodných zákaziek, zlepšiť termínové plnenie dodávok našim zákazníkom. Značný pozitívny efekt sme dosiahli aj v oblasti sledovania výroby a optimalizácii skladových zásob.“
Iveta Várdai, konateľka spoločnosti RELAX 2000, spol. s r.o.
Spoločnosť RELAX 2000, spol. s r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1997. Jej hlavnými prioritami sú výroba a vývoj vlastných profilov a súčiastok na výrobu tieniacej techniky, extrudácia plastových profilov, výroba súčiastok pomocou vstrekovacích lisov a ich následná distribúcia. Rozhodujúcim impulzom, ktorý firmu viedol k zmene informačného systému bol rastúci počet a objem zákaziek a s tým spojený nárast administratívnych činností a chybovosti pri prepise objednávok. Maximálny dôraz kládli na sprehľadnenie a skvalitnenie príslušných procesov od prvého kontaktu so zákazníkom, cez príjem objednávok, nákup vstupných materiálov, výrobu a distribúciu výrobkov do viacerých štátov.
Viac v prípadovej štúdii TU.