SAP Business One, verzia na SAP HANA (prospekt), prináša novú úroveň možností pri vytváraní kritických podnikových výkazov. Pomocou SAP Business One dokážete rýchlo prehľadávať aplikačné dáta a potrebné odpovede nachádzať v danom momente, takmer okamžite.

SAP HANA® prináša množstvo inovácií a konkurenčných výhod, zrýchlenie podnikových cyklov z titulu nárastu kapacity a výkonnosti operácií prebiehajúcich v reálnom čase. Nové funkcie poskytujú vysoko výkonné dashboardy a nástroje na vykazovanie, ako aj prehľad zásob, správy objednávok a cash-flow,... v reálnom čase.

  • Nová dátová platforma pre SAP aj non SAP riešenia
  • SAP HANA = „High-Performance Analytic Appliance“
  • Umiestnenie databázy v operačnej pamäti (koncept in-memory) zabezpečí dramatické zrýchlenie čítania dát
  • Kombinácia riadkovo – stĺpcového uloženia dát
  • Umožňuje rýchle spracovanie veľkých objemov dát v reálnom čase s ich okamžitou analýzou (real time analytics).
  • Odpadá nutnosť „predspracovania“ dát pre analýzy (OLAP kocky)

Výhody nasadenia SAP HANA

  • Rýchlejšie rozhodovanie vďaka okamžitému prístupu k väčšiemu rozsahu dát a rýchlemu vyhľadávaniu v reálnom čase (Enterprise search v SAP Business One, ...)
  • Možnosť vytvárania vlastných reportov a „ad hoc“ analýz v reálnom čase v prostredí MS Excel bez potreby asistencie IT oddelenia