SAP Business One Cloud je nová tzv cloud-based platforma, ktorá poskytuje všetky funkčnosti systému SAP Business One ako pri klasickom zakúpení licencií. Zákazník si objednáva službu pre určitý počet užívateľov, v rámci ktorej získava okrem webového prístupu do systému SAP Business One i prenájom HW infraštruktúry, podporu a automatický upgrade systému na vyššie verzie. Tým mu odpadajú akékoľvek náklady na IT administrátora a správu informačného systému. Firemné dáta sú chránené v bezpečnostných dátových centrách, ktoré sú certifikované spoločnosťou SAP.

Riešenie SAP Business One Cloud je manažované SAP partnerom, ktorý ho dokáže rýchlo nasadiť i nastaviť individuálnym potrebám zákazníka. Typickými cieľovými zákazníkmi sú malé spoločnosti do 50 užívateľov alebo pobočky veľkých spoločností.

Výhody SAP Business One Cloud:

 • výrazne nižšie počiatočné náklady na zaobstaranie nutného vybavenia
  • server (hardvér, systémový softvér, zálohovanie, ...)
  • nákup licencií aplikácie
 • prevádzka
  • infraštruktúra je udržiavaná odborníkmi
  • odpadnú náklady na udržiavanie vlastnej infraštruktúry
  • vysoká dostupnosť služieb (režim 24/7)
 • prístup k IS z akéhokoľvek miesta