Prostredníctvom mobilnej aplikácie SAP Business One dostupnej pre iPhone, iPad alebo zariadenia s Androidom máte možnosť zobraziť a spravovať vybrané podnikové dáta kedykoľvek aj mimo kancelárie v reálnom čase. Ste tak informovaný o podnikaní, dokážete schvaľovať doklady, máte prístup k aktuálnym úlohám, ponukám, zákazkám, dodacím listom, servisným službám ako i k údajom o obchodných partneroch, skladových zásobách, či cenníkoch. Aplikácia Vám umožní prehliadať, vytvoriť a zmeniť relevantné informácie v informačnom systéme SAP Business One, a tak dokážete rýchlejšie reagovať na potreby obchodných partnerov.

Mobilná aplikácia SAP Business One s on-line prístupom na server je zdarma pre všetkých užívateľov SAP Business One a jej funkcie sú použiteľné hlavne pre manažérov firiem, obchodných zástupcov v teréne, servisných technikov.

Stiahnutie aplikácie s demo ukážkou:
SAP B1 Mobile pre iOS
SAP B1 Mobile pre Andriod

Dostupné funkcie v mobilnej aplikácii:

 

 • Zoznam úloh – aktivít na vykonanie
 • Schvaľovací proces
 • Výstrahy – upozornenia na vykonanie aktivít
 • Výkazy
 • Údaje obchodných partnerov
 • Skladová zásoba (detaily o položkách)
 • Cenníky
 • Vytvorenie obchodnej príležitosti
 • Vytvorenie ponuky a zákazky, dodávky
 • Analytické dashboardy
 • Servisné zmluvy a hlásenia