Mobilná aplikácia navrhnutá v PHP spoločnosťou GT Systems 2, s.r.o.
Dostupnosť cez webové rozhranie bez ohľadu na používaný operačný systém na mobilnom zariadení, tablete
Webový prehliadač Mozilla Firefox, Internet Explorer 9 a viac, Chrome
Rozlíšenie obrazovky min. 320x480
Automatický zápis dát do softvéru SAP Business One

Riešenie skladových pohybov a výrobných transakcií

Príjem z výroby

  • Príjem hotových výrobkov/polotovarov z výroby na sklad

Výdaj do výroby

  • Výdaj materiálu zo skladu na výrobnú zákazku

Nákupná príjemka

  • Príjem nakupovaného materiálu, tovaru na sklad vrátane evidencie sériového čísla alebo šarže

Nákupná príjemka z objednávky

  • Príjem nakupovaného materiálu, tovaru na sklad na základe vystavených nákupných objednávok

Dodací list

  • Vystavenie dodacieho listu bez potreby evidencie predajnej zákazky v systéme

Dodací list zo zákazky

  • Vystavenie dodacieho listu s referenciou na predajné zákazky

Inventúra

  • Evidovanie zisteného množstva položiek na sklade/skladovom mieste pre konkrétne inventúrne sčítanie

Preskladnenie

  • Evidencia transakcie preskladnenia medzi skladmi/skladovými miestami