Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás informovať, že k 1. 1. 2018 došlo k zlúčeniu spoločností GT Systems 2, s.r.o. a SOFTIP, a. s., pričom GT Systems 2 zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou SOFTIP, a. s. Nástupnícka spoločnosť SOFTIP, a. s. (IČO 36 785 512) prevzala všetky práva a záväzky zlučovanej spoločnosti.

Zamestnanci, produkty a zmluvné vzťahy GT Systems 2 sa stali súčasťou SOFTIP-u, vrátane starostlivosti o zákazníkov.
Aplikácia Helpdesk, kontaktné osoby, telefónne čísla a emaily GT Systems 2 zostávajú až do odvolania v platnosti. Okrem pôvodných kontaktov už môžete využívať aj komunikačné cesty spoločnosti SOFTIP. Aktuálne informácie o produktoch, novinkách a kompletnú ponuku služieb spoločnosti SOFTIP nájdete na www.softip.sk.

Veríme, že táto zmena prinesie ďalší rast našej vzájomnej spolupráce.

SOFTIP - Pomáhame Vám lepšie riadiť Vašu firmu.